Architecture&Art

Demolition of undo
performance & video

De context van cultuurproductie en tentoonstellingsruimtes is reeds lang een domein waarin MIXD actief is. Alhoewel sterk verbonden zijn kunst en architectuur aparte disciplines.

In de gemengde beroepspraktijk van MIXD is er -door de toegenomen werkdruk van architectuurprojecten- steeds minder vaak tijd voor het realiseren van niet-architectonische, c.q. vrije projecten. Zie ook Minder ≠ Meer 

Onderstaande performance/stopmotion-video registratie begaf zich op de scheidslijn van diverse disciplines.

Opdracht
Bijdrage jubileum expositie van 50 jaar ‘Vrije Academie’ in Den Haag.

In het krachtenveld waarin culturele instellingen moeten zien te overleven, is onzekerheid over het voortbestaan een voortdurende bron van zorg. Afbraak van opgebouwde ervaring en expertise en sloop van (interieur)architectuur maakt soms weer ruimte voor nieuwe hemelbestormers. Maar dat is geen garantie.

Dit thema ligt ten grondslag aan het werk Demolition of undo waarin verwijdering (sloop) wordt verbeeld d.m.v. een maskerende tekening die daarna ook weer ongedaan wordt gemaakt door een handeling van vernietiging.

Voor de hemelbestormers die jaren later daadwerkelijk kwamen vervaardigde MIXD het ontwerp voor hun initiatief, dat de kelder betrok bij de ruimte op de begane grond, zie project The Grey Space in the Middle.

 

Locatie
Den Haag
Jaar
2012
Budget
< 20.k
Program
Artwork
Performance