Architecture&Art

Over MIXD

MIXD is een architectenbureau gestart in 2002 door Andries Micke en heeft twee vestigingen.
In en door de studio’s van MIXD architecture & research worden sinds 2002 architectenwerkzaamheden, culturele initiatieven, projectontwikkelingen en onderzoeken uitgevoerd. Zie voor omschrijving van aangeboden diensten: More

More Co2 is less future

Mede dankzij de ‘Gaia’ theorie van James Lovelock is de mensheid is zich afgelopen decennia bewust geworden van processen die zich afspelen op mondiale schaal en de problemen die daarbij zijn ontstaan in de leefomgeving (toename van lood, Cfk’s, stikstofverbindingen en Co2) . 1)
De problemen ten gevolge van de Co2 toename in de atmosfeer en de negatieve effecten die daaraan zijn verbonden leiden nu tot maatschappelijke onrust. De bouw draagt voor ca.38% bij aan de huidige CO2 uitstoot dus ligt daar een uitdaging voor de toekomst. Voor die 62% uitstoot buiten de bouw zie o.a. dit onderzoek.

Het verschil in de herkomst van bouwmaterialen is belangrijk om te kunnen bepalen welke schade er door winning en productieproces aan de leefomgeving is ontstaan. Bewustzijn van impact kan worden vergroot door LCA (life cycle assesment) en bijbehorende kwantificering van de bijdrage aan Co2 uitstoot.
MIXD bestudeerd de verworven inzichten en poogt waar mogelijk in de architectuur bij te dragen aan het terugdringen of beperken van de Co2 uitstoot door doelen te stellen 2), zowel bij materiaalkeuze**, als bij de score van het energielabel als bij het adviseren bij de energietransitie.

Lange termijn

Het vizier staat daarbij gericht op de lange termijn 3), MIXD ontwerpt architectuur met een duurzame esthetiek en circulariteit als prioriteit
De opdrachtgever en overheid zijn hierin steeds vaker volgend…**

Novaceen

We bereiken in 2023 het tijdperk waarin kunstmatige intelligentie doorbreekt en bepalend is/gaat zijn op veel gebieden, door James Lovelock wordt dit tijdperk in zijn recente boekje het ‘Novaceen’; genoemd.
MIXD verkent op dit moment 4) de rol die AI kan spelen bij het bereiken van duurzame, lange termijn doelen.
Sinds 1997 maakt Andries Micke gebruik van systemen die routinetaken automatiseren en informatie structureren (BIM*).

Werkwijze

Architectonische projecten vertrekken vanuit een goede inventarisatie en onderzoek. In het architectonische ontwerpproces botsen cultureel-sociale waarden met de wetten van harde fysica in een ruimte gedefinieerd door financiële-, ecologische-, technische grenzen en wetgeving.

MIXD verzorgd een projectvisie in een gestructureerd proces waarbij de BIM* methode ondersteunend is. Dit schept vrijheid voor een experimentele weg naar het eindresultaat en flexibiliteit voor gewenste aanpassingen tijdens het proces binnen de gestelde grenzen. Wanneer nodig kunnen partners uit ons netwerk bijdragen met specifieke kennis.
Alle fasen in het ontwerpproces worden doorgaans opgedragen.
Na de presentatie van visie en ontwerp heeft een project goed management nodig om te worden gerealiseerd zoals bedoeld is. MIXD verzorgd de bouwdirectie van eigen projecten desgewenst ook met toewijding en ervaring.

Gerealiseerd werk

Het doel om bij te dragen aan de culturele infrastructuur heeft geleid tot realisatie van hedendaagse ontwerpen voor zowel culturele, private als maatschappelijk/ commerciële opdrachtgevers.

Het culturele domein is sinds de oprichting een belangrijke factor gebleven als programmatisch onderwerp. Ervaring met de realisatie van stedelijke programma’s, variërend van geluidstudio tot herbestemming van het voormalige Shell pand tot een ‘Maakhaven’, een business-center voor het nieuwe werken (ZZP), tot het ontwerpen van nieuwe-, of herontwerpen van bestaande woningen hebben geleid tot uitgebreide kennis, ervaring en gevoel voor een breed scala aan programma’s. Zie voor een overzicht de project pagina.

AI en Corona

Als architect studeerde Andries Micke in 1997 af met een plan voor een fictief UN instituut dat de kansen en gevaren in kaart zou brengen van het modificeren van DNA (en virussen). Het instituut zou het ‘biolabsafety’ debat en de regulering een plaats kunnen geven. Principes uit de microbiologie werden in dat architectuurproject gebruikt om gebouwvormen te genereren via algoritmes. (Helaas heeft in de werkelijkheid het veiligheidsdebat rondom DNA modificaties zich -tot 2020- vrijwel buiten het publieke domein afgespeeld op congressen zoals ABSA.)

Het is anno 2023 en ca. 24 jaar later opmerkelijk hoe inmiddels het debat over ‘biolabsafety’ is ontspoort en hoe het gebruik van geautomatiseerde algoritmes (AI) zelf ook tot maatschappelijke debatten leiden. Het volgen en reflecteren op die maatschappelijke debatten, of op onderdelen ervan (zoals bijvoorbeeld AI in architectuur, toegepaste kansrekening in Coronabeleid en gebruik van modellen) is een andere activiteit waarvan de resultaten ook een plek hebben gekregen op deze site (of extern op covidpapers.nl).

Bronnen

1) de “blue marble’ foto van de aarde die NASA in 1972 vrijgaf markeert het ‘spaceship earth’ bewustzijn dat al eerder o.a. door Barabara Ward werd verspreid.

In 1972, Ward founded IIED, a policy research organisation that works in partnership with organisations across Africa, Asia and Latin America to promote sustainable development.

Het besef dat CFK’s schadelijk waren voor het milieu begon op dezelfde manier als het inzicht in de invloed van lood: met een nieuwe meettechnologie, namelijk een apparaat dat bekend staat als een elektronenvangstdetector. Dit apparaat werd eind jaren 1950 uitgevonden door James Lovelock – een Britse wetenschapper die meer dan tien jaar later beroemd zou worden door het formuleren van de “Gaia-hypothese” – en kon minuscule concentraties van gassen in de atmosfeer meten met een veel grotere precisie dan tot dan toe mogelijk was.

2) Paul Hawken is de oprichter van drawdown.org en heeft 100 duurzaamheidsdoelen gerangschikt naar impact.
3) Stuart Brand is de oprichter van de Long now foundation.
4) Zie o.a. deze chat met Chat GPT 3
5) zie Covidpapers.nl

*Sinds 1998 is ervaring opgedaan met ‘Building Information Model’ software. Op dit moment werkt MIXD met Archicad en bijbehorende app BimX.

Het BIM proces kent veel voordelen, zowel voor de opdrachtgever als voor de ontwerper, zie voor een inleiding: BIM

** MIXD gebruikt hiervoor o.a.: https://www.designlca.com en de gegevens uit de NMD.

De NMD is gevuld met milieuverklaringen. Een milieuverklaring bevat algemene informatie over het desbetreffende product, zoals naam, levensduur en functionele eenheid. Aanvullend daarop bevat het milieu-informatie die verkregen is uit een levenscyclusanalyse. De overheid bereid zich voor om naast de MPG (millieu prestatie gebouw) ook nog een GWP (Global worming potential) eis te gaan stellen. Zie Verkenning GWP