Architecture&Art

architectuur, maatschappij, democratie

Architectuur is een vakgebied dat raakt aan veel maatschappelijke en politieke onderwerpen.

De onderwerpen die aandacht van MIXD hebben of in het verleden hadden worden hieronder opgesomd. Dat het onderwerpen zijn die langdurig zijn bestudeerd, soms met vooruitziende blik en vaak intensief blijkt o.a. uit het getoonde materiaal en aan de periode dat er aandacht aan is besteed.

De onderwerpen vallen vaak ook buiten de nauwe definitie van architectuur maar hebben een meer aanvullende, contextuele positie.

In de carrousel (onder het logo linksboven) worden alle thema’s achtereenvolgens afgebeeld. Door op een thema te clicken kun je over desbetreffend thema het bijbehorende artikel vinden, thema’s zonder artikel staan onderaan op onderstaande overzichtslijst en artikelen volgen dan later.

Alhoewel de architectuurpraktijk geen beleidsinstrument is en goed beleid nog geen oplossing (“in gelul kun je niet wonen”) zijn beide nodig voor een kwalitatief goede architectonische oplossing (bijvoorbeeld betaalbare, fraaie gebouwen van goede kwaliteit in een duurzame omgeving).

Om goede architectuur te kunnen maken is goed beleid een voorwaarde. Om tot goed algemeen beleid te komen zouden -in mijn visie op de democratie- burgers en professionals zich over dat beleid vaker moeten laten informeren en zich daarover vaker dienen uit te spreken.

Die visie verplicht. Vandaar deze tekst en onderstaande lijst.

POLYCRISIS
ART
MORE
LESS
IDEAS
SUCCES
RESEARCH
DEVELOPMENT
JOURNALISM
FAILURE
BICYCLES
NOVACENE
LANDSCAPING
NEXT NATURE
STORIES
COMPROMISES
COSTS