Architecture&Art

Falen

Een website is ogenschijnlijk niet de plek om je mislukkingen te etaleren. Ogenschijnlijk, want de veronderstelling dat zaken die niet lukken op gewenste wijze, geheel onwenselijk zijn is er een die ik niet onderschrijf. Er zijn mislukkingen in soorten. Onnodige en nuttige mislukkingen.

Een nuttig falen is een actie die anders uitpakt dan verwacht en toont aan dat de verwachting onjuist was in een context waarin die verwachting niet op andere wijze zou zijn bijgesteld.

Als architect hoop je en verwacht je een positive en substantiële bijdrage te kunnen leveren. Die verwachting is deels onjuist. Met name de impact die architectuur kan hebben op beleid in een neoliberale context is beperkt. Mijn nuttige mislukking was de overschatting van de impact van mijn mogelijke bijdrage.

Gelukkig zijn er ook nuttige successen, acties die anders uitpakken dan verwacht maar waarbij de verwachting ten onrechte te negatief was. Een voorbeeld van zo’n succes is het project Maakhaven.