Architecture&Art

GENTECH

Actuele onderwerpen uit het maatschappelijk debat een plek geven, ook architectonisch, was het motief van het afstudeerproject van Andries Micke.

Onderwerp van dat debat was de toekomst van genetische modificatie technologie. Aanleiding was de genetische gemodificeerde stier ‘Herman’.

Een internationaal orgaan dat onderzoek, debat en exposities organiseert over ‘gentech’ leek me destijds noodzakelijk.

25 jaar later -en 3 jaar na Corona- is die noodzakelijkheid ook voor anderen duidelijker geworden…

Toch wordt dit debat nog steeds niet als ‘breed maatschappelijk debat’ gevoerd. Tijdens de Corona pandemie was er zelfs lang sprake van zelf censuur bij het journaille en bij tal van wetenschappers.

Slechts incidenteel komt het onderwerp aan bod, zoals o.a. blijkt uit deze uitnodiging van het Rathenau instituut.

Actueel nu is dezelfde vraag voor een aantal andere onderwerpen in oplopende actualiteit: nucleaire technologie, klimaat en AI.

Waarom is in deze tijd de architectuur -iets wat nu zo archaïsch lijkt- nog steeds van groot belang voor het proces van opinievorming?

Zie: architectuur en macht