Architecture&Art

Demolition of undo
performance & video

MIXD ontving de vraag om een bijdrage te leveren aan de expositie ’50 jaar Vrije Academie in Den Haag’.

Een lustrum is een mijlpaal, een moment van bezinning, met name voor culturele instellingen die vaak in een delicate- of precaire balans opereren.
Onzekerheid over het eigen voortbestaan is voor culturele instellingen (zoals de Vrije Academie in 2012 was) een voortdurende bron van zorg.

Afbraak van opgebouwde ervaring en expertise en sloop van (interieur)architectuur maakt soms weer ruimte voor nieuwe hemelbestormers.
Maar dat is geen garantie, de krachten van de vrije markt zorgen ook voor druk op culturele vastgoed locaties.

Opdracht

Deze context lag ten grondslag aan het werk ‘Demolition of undo’ waarin verwijdering (sloop) wordt verbeeld d.m.v. een maskerende handeling die daarna ook weer ongedaan wordt gemaakt door een handeling van vernietiging.

De onderstaande performance/stopmotion-videoregistratie begaf zich op de scheidslijn van diverse disciplines.
Naast architectonische projecten voert MIXD op zijn tijd ook graag vrije projecten uit. Zie ook Minder ≠ Meer.

Voor de hemelbestormers die jaren later ook daadwerkelijk kwamen vervaardigde MIXD het interieurontwerp voor hun initiatief, dat de kelder betrok bij de ruimte op de begane grond, zie project The Grey Space in the Middle.

 

Locatie
Den Haag
Jaar
2012
Budget
< 20.k
Programma
Artwork
Performance