Architecture&Art

Zandgast
Pitch bezoekerscentrum

Provincie Zuid-Holland en Satellietgroep schreven een pitch uit om te komen tot een schetsontwerp voor een publieksvriendelijke informatievoorziening en artist residence op de unieke locatie van de Zandmotor (ZM). De ZM is een kunstmatig schiereiland voor de kust van Ter Heijde. Deze zandsuppletie dient ter bescherming van de kust.

Ontwerp

Het programma van eisen van het bezoekerscentrum was nog niet exact vastgesteld. Wel was duidelijk dat het in de tijd moest kunnen groeien en veranderen. Mede daarom heeft MIXD gekozen voor een modulaire opzet met zeecontainers. Gezien de context een logische keuze en tevens passend bij het minimale bouwbudget.

MIXD heeft er voor gekozen om een expliciete toegangsroute naar het bezoekerscentrum toe te voegen en deze strategisch te voorzien van een palissade, deze wand kan dienen om informatie op te tonen in een omgeving die meer beschut is. Zo wordt ruimte voor vitrines en voor artefacten toegevoegd en kan het uitzicht op het landschap en de ZM worden gekaderd.
De contour van de eb- en vloedmerklijn van het startjaar van de Zandmotor vormt de plattegrond van deze toegangsroute.

Locatie
Den Haag
Scheveningen
Jaar
2015
Budget
< 200.k
Programma
Bezoekerscentrum
Competitie
Expo
Opdrachtgever
Opdrachtgevers Provincie Zuid-Holland & Satellietgroep
Type
Pitch

Ontwerp

De hoeveelheid zand van de suppletie (21.500.000 m3) levert een bol op met een straal van 173 m. Een cirkel met die straal vormt (in aanzicht vanaf de ZM) de begrenzing aan de bovenzijde van de palissade.