Architecture&Art

’t Gras van de buren
tuin van/door de buurt

Al jaren lag er op de kruising van de Haagse Joseph Ledelstraat en De Constant Rebecque-straat een stukje grond braak. Een doorn in het oog van velen waardoor begin 2012 het idee ontstond om daar samen iets aan te gaan doen.

Na diverse overleggen van de initiatiefgroep* kwam het volgende programma van eisen en wensen naar voren: ruimte voor kweken van groenten/ fruit, spelen/ leren, ontmoeten/ ontspannen en een podium voor culturele performances/ film.

Ontwerper René Jansen benaderde MIXD en samen gingen ze aan de slag om het ontwerp te maken, de nodige fondsen bijeen te brengen en de uitvoering te realiseren.

Het werd ‘t Gras v/d Buren, een tuin voor en van de buurt, maar ook voor de vele voorbijgangers die gebruik maken van de De Constant Rebecquestraat die de verbinding legt tussen het centrum en de wijk Regentessekwartier.

* Initiatiefgroep
Buurtbewoners, Theater Zeebelt, gemeente Den Haag stadsdeel Segbroek, stichting Boog, bewonersorganisatie BoReVa en broedplaats DCR.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door
Staedion (eigenaar grond), Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 1818, Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds, Stichting Doen, Gemeente Den Haag stadsdeel Segbroek.

Locatie
Den Haag
Jaar
2014
Budget
< 200.k
Programma
Buurttuin
Opdrachtgever
Buurtbewoners, De DCR, Gemeente Den Haag, diverse subsidienten
Type
Fondsenwerving,
ontwerp en
uitvoeringsbegeleiding
Partner
René Jansen (initiatiefnemer & co-ontwerp)
Er ontwerpt & Janneke Hendriks (ontwerp logo en website)
Buurtbewoners en Boreva
fondsen:
PBC /Piet Oudolffonds
Fonds 1818
Stichting DOEN

opening

vullen van de moestuinbakken

praktische lessen voor de jonge agrariërs..

verhoogde bakken, tuinieren zonder te bukken