Architecture&Art

Maakhaven
Herbestemming industrIeel erfgoed

Het gebouw

De voorloper van Shell bouwde in 1929, met een voor die tijd zeer moderne bouwtechniek, een tweelaags centraal magazijn en distributiecentrum van 3.000 m2 aan de Laakhaven in Den Haag. In dit pand werden de benzinepompen en het groeiende wagenpark onderhouden. Nadat Shell het pand rond 1975 verliet en het overging in handen van de gemeente, had het wat schimmige huurders en uiteindelijk kwam het leeg te staan. In 2002 werd het via ‘Stroom’ in gebruik gegeven aan kunstenaars en creatieve makers. Deze van samenstelling wisselende groep realiseerde werkplekken, organiseerde diverse tentoonstellingen en andere publieke evenementen in en buiten het gebouw en hield het pand wind- en regendicht.

 

 

 

Locatie
Den Haag
Jaar
2014
Budget
> 1.000.k
Programma
Cultureel complex
Opdrachtgever
Stichting Luca
Type
initiatief, fondsen werving, haalbaarheidsstudie, lobby, project ontwikkeling, opzet exploitatieplan, doorvoeren aanbesteding, ontwerp & vergunningsaanvraag, bouwdirectie
Partner
Delta X consultants (installatie advies)
Coen en Thijs (houtconstructies)
Laskracht (staalconstructies)
Wallcare (metselwerk herstel)
Lagas (dakdekker)
Electrocel (E-installaties, BMI)
Janssen BV (W-installaties)
Foto's
MIXD

De herbestemmingsopgave

Het pand is eind 2013 net voor de sloopkogel weggesleept dankzij een motie in de gemeenteraad die unaniem werd gesteund. Een aantal actieve kunstenaars heeft zich verenigd als herontwikkelingsteam (stichting Luca) en heeft MIXD opgedragen om de volledige transitie van het gebouw (van haalbaarheidsonderzoek tot oplevering) te begeleiden.

Het aandeel van MIXD in deze ontwikkeling is veelzijdig en loopt van initiatiefplan, organisatie van politieke lobby, inspreken in de gemeenteraad, doen van haalbaarheidsonderzoek en bouwkundige opname, aanscherpen programma, ontwerpen, opstellen kostenraming en exploitatieplan, fondsenwerving, aanbestedingen en contractvorming tot bouwdirectie en later ook het opstellen van het MJOP.

Om met een beperkt vermogen en dus een lage investering deze herbestemmingsopgave haalbaar te maken, was het noodzakelijk om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Door als stichting als hoofdaannemer te opereren (en dus apart aan te besteden voor iedere discipline) en door met ‘partiële zelfbouwkavels’ te werken is dat uiteindelijk erg goed gelukt, zonder veiligheidsrisico’s te introduceren.

MIXD heeft zelf ook geopteerd voor een ‘partiële zelfbouwkavel’ en daarop inmiddels met een circulair bouwproces een werkplaats met studio gerealiseerd. Het is daarmee een illustratie geworden van de duurzame mogelijkheden en resultaten die architectonische interventies van MIXD kunnen creëren.