Architecture&Art

Willem Dreespark
Atelierpand

De voormalige technische school aan het Haagse Willem Dreespark is in gebruik als werkruimte voor kunstenaars en als tentoonstellingsruimte. Het gebouw verkeerde in slechte staat met enkele beglazing en een gevel opgebouwd uit onder andere een asbestbeplating.

MIXD is gevraagd om een herontwerp te maken voor de gevel en om de herbestemming te begeleiden waarbij betere brandveiligheid en een verhoogde energie-prestatie de speerpunten waren. De modulair opgebouwde gevel werd geheel vervangen door een nieuw ontworpen module met hoge isolatiewaarde.

MIXD heeft er in het ontwerp voor gezorgd dat de gebouwdelen zich meer als geheel presenteren door de dichte geveldelen als een doorgaand lint ‘om de gebouwdelen te binden’. Door het iets verkleinen van het glasoppervlakte is het gebouw ook energie zuiniger. Voor de gesloten delen van de façade wordt bij aansluiting op het maaiveld Eternit gebruikt en voor het overige circulair hout, afkomstig van haspels van de kabelfabriek in Delft. Met restwarmte van een elektriciteitscentrale (en zonder conserverende chemicaliën) worden deze vurenhouten delen verduurzaamd. De kunstenaars hebben zelf de demontage van de haspels verricht en werden zo bij hun pand betrokken.

MIXD heeft er verder vanwege de ligging aan het water en de bijhorende spiegeling voor gekozen om de verticale elementen van lichtgewicht, vezelversterkte beton in vorm en kleur te articuleren.

Kabelfabriek Prysmian leverde de haspels.

Locatie
Den Haag
Jaar
2020
Budget
> 500.k
Programma
Cultureel complex
Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Type
Herontwerp gevel & verhogen energieprestatie
Partner
D.C. van den Boogaard (aannemer)
Michael Doocey (vuren gevelmateriaal)
Ontwerpburo van der Vlugt (installatie-advies)
ZRI (brandveiligheids-advies)
Joke Ras (bestek)
Prysmian
Situation:
Voor/Na